top of page
מודעת קמפיין הגשת בקשה לסיוע1.jpg
טופס בקשה לסיוע במימון העסקת חזן לימים הנוראים תשפ"א

הטופס נקלט! תודה על פנייתך

Apply for Funding

הגשת בקשות לסיוע עד לתאריך 1.9.2020.

ניתן לקבל את תנאי הזכאות לקבלת סיוע באמצעות פנייה למייל: contact@jvocals.com

אין לראות בהגשת הטופס כהתחייבות מצד חברת JVocals ו/או עמותת רננות לקבלת הסיוע. 

bottom of page